20:37
Πολυτεχνείο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο ΠΑΤΡΩΝ
Πανεπιστήμιο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΕΤΕΚ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ευρωπαϊκό Συνεδριακό Κέντρο Κέρκυρας
Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
IΔΡΥΜΑ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ