19:52
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΙΑ ΑΕ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙEΣ RIOPESCA
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΟΡΦΟΥ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕΛΩΝΤΑ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ NEPTUNUS
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΦΙΑ Α.Ε.
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ
ΙΧΘΥΟΕΣΣΑ ΕΠΕ
ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ
ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ
SEA FARM ΙΟΝΙΑΝ ΑΕ
ΖΑΝΤΕ FISH FARMING ΕΠΕ
ΓΑΛΑΞΙΔΙ Θαλάσσιες Καλλιέργειες
Υδατοκαλλιέργειες ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕΒΕ
Υδατοκαλλιέργειες ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΕ
ΗΡΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ