21:20
Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς
Ιερά Μητρόπολη Σπάρτης
Ιερά Μονή ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ
Ιερά Σχολή ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ιερά Μονή ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Ιερά Μονή ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
Ιερά Μονή ΜΕΓ. ΛΑΥΡΑΣ
Ιερά Μονή ΧΙΛΙΑΝΔΑΡΙΟΥ
Ιερά Μονή ΔΟΛΧΕΙΑΡΕΙΟΥ
Ιερά Μονή ΑΓ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
Ιερά Μονή ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ
Ιερά Μονή ΣΟΥΛΙΟΥ