19:55
Ισχύς Κατασκευαστής Περιγραφή Στροφές Τεχνικά
Χαρακτηριστικά
14Μ KVA YANMAR / ΙΑΠΩΝΙΑΣ Αργόστροφο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Ναυτικού Τύπου 1500 rpm specsheet_ΥΜ 14Μ.pdf
17Μ KVA YANMAR / ΙΑΠΩΝΙΑΣ Αργόστροφο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Ναυτικού Τύπου 1500 rpm specsheet_ΥΜ 17Μ.pdf
32Μ KVA YANMAR / ΙΑΠΩΝΙΑΣ Αργόστροφο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Ναυτικού Τύπου 1500 rpm specsheet_ΥΜ 32Μ.pdf
38Μ KVA YANMAR / ΙΑΠΩΝΙΑΣ Αργόστροφο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Ναυτικού Τύπου 1500 rpm specsheet_ΥΜ 38Μ.pdf
45Μ KVA JOHN DEERE / ΗΠΑ Αργόστροφο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Ναυτικού Τύπου 1500 rpm specsheet_JD 45M.pdf
75Μ KVA JOHN DEERE / ΗΠΑ Αργόστροφο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Ναυτικού Τύπου 1500 rpm specsheet_JD 75M.pdf
84Μ KVA JOHN DEERE / ΗΠΑ Αργόστροφο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Ναυτικού Τύπου 1500 rpm specsheet_JD 84M.pdf
105Μ KVA JOHN DEERE / ΗΠΑ Αργόστροφο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Ναυτικού Τύπου 1500 rpm specsheet_JD 105M.pdf
125Μ KVA JOHN DEERE / ΗΠΑ Αργόστροφο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Ναυτικού Τύπου 1500 rpm specsheet_JD 125M.pdf
Γεννήτριες - Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη Ναυτικού Τύπου
  • Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Γεννήτριες) YΑΝΜΑR και JOHN DEERE, Ναυτικού Τύπου, πετρελαίου, μικρού βάρους και μικρής κατανάλωσης, αργόστροφα (1500 RPM ή 1800 RPM) , 50 Hz  ή 60 Hz. Δυνατότητα σύνδεσης με δεύτερη μονάδα γέφυρας ανάλογα με τη ζήτηση και την εφαρμογή σας.