8:06
Ισχύς Κατασκευαστής Περιγραφή Στροφές Τεχνικά
Χαρακτηριστικά
10S KVA YANMAR / ΙΑΠΩΝΙΑΣ Γεννήτρια Μονοφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης. 1500 rpm specsheet_10S KVA.pdf
10 KVA CHANGFA / ΚΙΝΑΣ Γεννήτρια Μονοφασική. Με κάλυμμα Ηχομόνωσης. 1500 rpm specsheet_10 KVA.pdf
11 KVA YANMAR / ΙΑΠΩΝΙΑΣ Γεννήτρια Τριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 1500 rpm specsheet_11 KVA.pdf
15 KVA CHANGFA / ΚΙΝΑΣ Γεννήτρια Tριφασική. Mε κάλυμμα Ηχομόνωσης 1500 rpm specsheet_15 KVA.pdf
16 KVA YANMAR / ΙΑΠΩΝΙΑΣ Γεννήτρια Τριφασική. Aνοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 1500 rpm specsheet_16 KVA.pdf
21 KVA CHANGFA / ΚΙΝΑΣ Γεννήτρια Τριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα ηχομόνωσης. 1500 rpm specsheet_21 KVA.pdf
22 KVA YANMAR / ΙΑΠΩΝΙΑΣ Γεννήτρια Τριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 1500 rpm specsheet_22 KVA.pdf
34 KVA YANMAR / ΙΑΠΩΝΙΑΣ Γεννήτρια Τριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 1500 rpm specsheet_34 ΚVA.pdf
34 KVA JOHN DEERE / ΗΠΑ Γεννήτρια Tριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης. 1500 rpm specsheet_34 ΚVA.pdf
34 KVA CHANGFA / ΚΙΝΑΣ Γεννήτρια τριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 1500 rpm specsheet_34 KVA.pdf
44 KVA YANMAR / ΙΑΠΩΝΙΑΣ Γεννήτρια Τριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 1500 rpm specsheet_44 KVA.pdf
44 KVA JOHN DEERE / ΗΠΑ Γεννήτρια τριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης. 1500 rpm specsheet_44 ΚVA.pdf
50 KVA JOHN DEERE / ΗΠΑ Γεννήτρια Τριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 1500 rpm specsheet_50 ΚVA.pdf
68 KVA JOHN DEERE / ΗΠΑ Γεννήτρια Τριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 1500 rpm specsheet_68 KVA.pdf
80 KVA JOHN DEERE / ΗΠΑ Γεννήτρια Tριφασική. Αννοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 1500 rpm specsheet_80 KVA.pdf
95 KVA JOHN DEERE / ΗΠΑ Γεννήτρια Τριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 1500 rpm specsheet_95 KVA.pdf
110 KVA JOHN DEERE / ΗΠΑ Γεννήτρια Τριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 1500 rpm specsheet_110 ΚVA.pdf
121 KVA JOHN DEERE / ΗΠΑ Γεννήτρια Τριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 1500 rpm specsheet_121 KVA.pdf
148 KVA JOHN DEERE / ΗΠΑ Γεννήτρια Τριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 1500 rpm specsheet_148 KVA.pdf
176 KVA JOHN DEERE / ΗΠΑ Γεννήτρια Τριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 1500 rpm specsheet_176 KVA.pdf
210 KVA JOHN DEERE / ΗΠΑ Γεννήτρια Tριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 1500 rpm specsheet_210 KVA.pdf
230 KVA JOHN DEERE / ΗΠΑ Γεννήτρια Τριφασικό. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 1500 rpm specsheet_230 ΚVA.pdf
297 KVA JOHN DEERE / ΗΠΑ Γεννήτρια Τριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 1500 rpm specsheet_297 ΚVA.pdf
345 KVA DOOSAN / ΚΟΡΕΑΣ Γεννήτρια Tριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 1500 rpm specsheet_345 ΚVA.pdf
500 KVA DOOSAN / ΚΟΡΕΑΣ Γεννήτρια Tριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 1500 rpm specsheet_500 KVA.pdf
582 KVA DOOSAN / ΚΟΡΕΑΣ Γεννήτρια Tριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 1500 rpm specsheet_582 KVA.pdf
700 KVA DOOSAN / ΚΟΡΕΑΣ Γεννήτρια Τριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 1500 rpm specsheet_700 KVA.pdf

 Μεγαλύτερης Ισχύος Η/Ζ ?...

Η γκάμα της Καπέλος Diesels A.E στα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Γεννήτριες) φτάνει μέχρι και τα 2000 ΚVΑ , για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες, μελέτες καθώς και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων Η/Ζ στα γραφεία της εταιρείας μας στον Πειραιά.