8:10
Ισχύς Κατασκευαστής Περιγραφή Στροφές Τεχνικά
Χαρακτηριστικά
6 KVA YANMAR / ΙΑΠΩΝΙΑΣ Γεννήτρια Μονοφασική. Ανοικτό 3000 rpm specsheet_6 KVA.pdf
6 KVA YANMAR / ΙΑΠΩΝΙΑΣ Γεννήτρια Τριφασική. Ανοικτό 3000 rpm specsheet_6 KVA.pdf
6 KVA CHANGFA / ΚΙΝΑΣ Γεννήτρια Μονοφασική. Ανοικτό ή με κάλυμα ηχομόνωσης. 3000 rpm specsheet_6 KVA.pdf
12S KVA YANMAR / ΙΑΠΩΝΙΑΣ Γεννήτρια Μονοφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 3000 rpm specsheet_12S KVA.pdf
13 KVA YANMAR / ΙΑΠΩΝΙΑΣ Γεννήτρια Τριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 3000 rpm specsheet_13 KVA.pdf
19 KVA YANMAR / ΙΑΠΩΝΙΑΣ Γεννήτρια Τριφασική. Ανοικτό ή με κάλυμμα Ηχομόνωσης 3000 rpm specsheet_19 KVA.pdf