Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

ΓΕΝΙΚΟΣ

Το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο για λήψη σε αυτόν τον ιστότοπο, καθώς αποτελείται από επεξεργασμένα, ταξινομημένα, κωδικοποιημένα ή μη κωδικοποιημένα γραπτά, ενημερωτικά έγγραφα, ενημερώσεις, ανακοινώσεις, ειδησεογραφικά άρθρα, φωτογραφικό υλικό, γραφικά, εικόνες κ.λπ. διαμορφώνοντας έτσι ένα νέο σύνθετο έργο, είναι η πνευματική ιδιοκτησία του kapelosdiesels.gr και τρίτων, δηλαδή των συνεργατών τους. Επιπλέον, η δομή της ιστοσελίδας και η παρουσίαση του περιεχομένου καθώς και η εμπορική επωνυμία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του kapelosdiesels.gr.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το υλικό που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα έχει ενσωματωθεί εδώ με καλή πίστη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για πληροφοριακούς, ερευνητικούς, συμβουλευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το kapelosdiesels.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει όλους τους όρους χρήσης. Οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης στην παρούσα διεύθυνση ιστού. Οι χρήστες παρακαλούνται να ανατρέχουν και να διαβάζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως λέγεται κάθε φορά που ισχύουν. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη διεύθυνση ιστού μετά από τροποποίηση ορισμένων όρων στο παρόν, αυτό θα αποτελεί τη σιωπηρή σας αποδοχή.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΛΩΝ Ή ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ WEB, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ Σκληρό δίσκο, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α ΝΕΑ WEBPAGE Ή ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ (INTERNET Ή INTRANET) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ KAPELOSDIESELS.GR ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Άδεια Ιστού)

Η άδεια χρήσης αυτού του περιεχομένου παρέχεται στους χρήστες αποκλειστικά για ενημερωτικούς, ψυχαγωγικούς, ερευνητικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Η άδεια ηλεκτρονικής πρόσβασης σε αυτόν τον ιστότοπο και η χρήση του περιεχομένου παρέχεται δωρεάν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

το kapelosdiesels.gr θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει την κατάλληλη άδεια χρήσης για οποιοδήποτε υλικό που περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα, το οποίο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

το kapelosdiesels.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων σε περίπτωση δημοσίευσης ή εμφάνισης σε αυτήν την ιστοσελίδα από άλλο τρίτο μέρος περιεχομένου που είναι ιδιοκτησία άλλων. Προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ο κάτοχος τέτοιων δικαιωμάτων μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με το kapelosdiesels.gr για να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ιδίως για να αποσύρει αμέσως το υλικό για το οποίο ο κάτοχος του δικαιώματος αρνείται να χορηγήσει άδεια για συγκεκριμένη χρήση ή αναφορά στην όνομα ως κάτοχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στο εν λόγω υλικό

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά την κανονική χρήση της ιστοσελίδας καθώς και κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επικοινωνίας των χρηστών προς το kapelosdiesels.gr θα είναι εμπιστευτικές και θα επεξεργάζονται μόνο με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης της ιστοσελίδας και της τεχνικής υποστήριξης που παρέχεται κάθε φορά, και να συνάγει συμπεράσματα και να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και της χρηστικότητας του ιστοτόπου.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

kapelosdiesels.gr hereby expressly states and user accepts that the material in its entirety, as contained in the ‘content’, is intended solely for communicational, research, informative and recreational purposes and any commercial exploitation of such content is hereby prohibited. The content in its entirety is provided ‘as is’ without any warranty of any kind as to the continuing validity, completeness of information, proper updating and publication thereof.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Επιλέχθηκαν σύνδεσμοι με διευθύνσεις ιστού τρίτων με σκοπό τη διευκόλυνση των χρηστών. Οι χρήστες μπορούν να βγουν από το kapelosdiesels.gr και να εισέλθουν σε άλλες συνδεδεμένες ιστοσελίδες, οι οποίες όμως είναι πέρα ​​από τον έλεγχο του παρόχου.

Ως εκ τούτου, το kapelosdiesels.gr δεν θα ευθύνεται για την ποιότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου που εμφανίζεται σε οποιαδήποτε από τις προτεινόμενες διευθύνσεις ιστού τρίτων.

ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΣ ΝΟΜΟΣ

Κάθε διαφορά, αντίρρηση ή αξίωση που απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα συμφωνία διέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το kapelosdiesels.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, παρεπόμενες ή επακόλουθες, εκκαθαρισμένες αποζημιώσεις, απώλεια κέρδους, αποζημίωση για ηθική βλάβη ή ψυχική αγωνία ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει με οποιονδήποτε τρόπο λόγω σφαλμάτων, ελλείψεων, παραλείψεις ή απώλεια δεδομένων κατά τη διάρκεια της μετάδοσης ή της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. το kapelosdiesels.gr δεν ευθύνεται σε περίπτωση σφάλματος που προκύπτει από ή σχετίζεται με την ορθή χρήση ή λειτουργία και διαβίβαση των πληροφοριών που παρέχονται